โต๊ะจีนสายด่วน โทร 093 551 5887, 061 551 4887, 081 759 1978, 091 609 9934
ไมตรีเจียมโภชนา บริการจัดเลี้ยงด้วยอาหารเลิศรส ในราคาสุดประหยัด
โต๊ะจีนสายด่วน โทร 093 551 5887, 061 551 4887, 081 759 1978, 091 609 9934
โต๊ะจีนสายด่วน โทร 093 551 5887, 061 551 4887, 081 759 1978, 091 609 9934
โต๊ะจีนสายด่วน โทร 093 551 5887, 061 551 4887, 081 759 1978, 091 609 9934

รายการอาหารโต๊ะละ 1,300 บาท

รายการอาหารโต๊ะละ 1,300 บาท

หมายเหตุ : ราคานี้ ในเขตปริมณฑล ใกล้หรือไกลคิดค่าเดินทางตามระยะทาง (ราคานี้ไม่รวมเครื่องดื่ม)